Shipping Cost & Period

  1. Jadual kos penghantaran di bawah adalah untuk kos penghantaran perfume dan kosmetik.
  2. Kos penghantaran ini adalah untuk ke Malaysia sahaja.
  3. Produk akan dihantar sama ada dari U.S., Eropah atau Hong Kong.
  4. Tempoh penghantaran (shipping) bagi perfume dan kosmetik lebih kurang 10-12 hari.

Jadual Kadar Kos Penghantan
Bagi Produk Perfume dan Kosmetik
Harga Produk (RM) Kos Penghantaran Ke Semenanjung, Sabah & Sarawak (RM) Kos Penghantaran Ke ------
50.00 5.00 20.00
60.00 6.00 21.00
70.00 7.00 22.00
80.00 8.00 23.00
90.00 9.00 24.00
100.00 10.00 25.00
110.00 11.00 26.00
120.00 12.00 27.00
130.00 13.00 28.00
140.00 14.00 29.00
150.00 15.00 30.00
160.00 16.00 31.00
170.00 17.00 32.00
180.00 18.00 33.00
190.00 19.00 34.00
200.00 20.00 35.00
210.00 21.00 36.00
220.00 22.00 37.00
230.00 23.00 38.00
240.00 24.00 39.00
250.00 25.00 40.00
260.00 26.00 41.00
270.00 27.00 42.00
280.00 28.00 43.00
290.00 29.00 44.00
300.00 30.00 45.00
310.00 31.00 46.00
320.00 32.00 47.00
330.00 33.00 48.00
340.00 34.00 49.00
350.00 35.00 50.00
360.00 36.00 51.00
370.00 37.00 52.00
380.00 38.00 53.00
390.00 39.00 54.00
400.00 40.00 55.00
410.00 41.00 56.00
420.00 42.00 57.00
430.00 43.00 58.00
440.00 44.00 59.00
450.00 45.00 60.00
460.00 46.00 61.00
470.00 47.00 62.00
480.00 48.00 63.00
490.00 49.00 64.00
500.00 50.00 65.00

  • Dan seterusnya. Kos penghantaran adalah 10% dari harga belian.

Copyright © 2017 ImpianWanita.com.